Aktualności

Walne Zgromadzenie członków Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie

Dnia 6 lipca w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie. Posiedzenie prowadził Prezes Związku Pan Waldemar Rolewski.

Spotkanie odbyło się według przyjętego porządku obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
  2. Aktualna sytuacja finansowa organizacji.
  3. Bieżące problemy i najważniejsze działania.
  4. Działalność Federacji.
  5. Możliwości rozwoju i pozyskania nowych podmiotów.
  6. Sprawy różne.

W punkcie dotyczącym działalności Federacji Prezes Waldemar Rolewski przedstawił czym aktualnie zajmuje się Zarząd Federacji, a w szczególności omówił swój udział w posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa, seminariach IERiGŻ, spotkaniach Think Tanku na SGGW i zdalnych posiedzeniach COPA- GEOPA.