FZPDIWR

Władze Federacji

Członkowie Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Logotyp

Mariusz Olejnik

p.o. Prezes Zarządu

Właściciel Gospodarstwa Rolnego Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych

Przewodniczący Funduszu Promocji Roślin Oleistych

Przewodniczący Porozumienia Rolników Opolszczyzny

Członek Rady Społecznej przy OT KOWR w Opolu

Członek Komisji Rewizyjnej KZPRiRB oraz KFPZ

Pokaż więcej Pokaż mniej

Waldemar Rolewski

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu PGR „Bródno” Sp. z o.o.
Prezes Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie
Przedstawiciel Federacji w COPA- GEOPA
Członek Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym KOWR w Warszawie
Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Hej Koniku

Pokaż więcej Pokaż mniej

Romuald Jankowski

Wiceprezes Zarządu

Właściciel Majątku Ziemskiego „NIWA”

Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we Wrocławiu

Członek Rady Społecznej przy OT KOWR we Wrocławiu

Pokaż więcej Pokaż mniej

Zygmunt Jodko

Członek Zarządu

Prezes Zarządu „Agro Bieganów” Sp. z o.o.

Prezes Lubuskiego Związku Rolników

Członek Rady Sektora Wołowiny

Członek Lubuskiego Forum Rolniczego

Pokaż więcej Pokaż mniej

Waldemar Dobrowolski

Członek Zarządu

Właściciel Gospodarstwa Rolnego Leśmierz

Prezes Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi

Poseł na Sejm RP II kadencji

Członek Rady Społecznej przy OT KOWR w Łodzi

Przedstawiciel Federacji w Polskiej Platformie Zrównoważonej Wołowiny

Pokaż więcej Pokaż mniej

Grzegorz Brodziak

Członek Zarządu

Dyrektor Zarządzający „Goodvalley Agro” S.A.

Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Pracodawców- Producentów Trzody Chlewnej Polpig

Członek Rady Społecznej przy OT KOWR w Pruszczu Gdańskim

Pokaż więcej Pokaż mniej

Hubert Kulesza

Członek Zarządu

Dyrektor Produkcji Roślinnej „AGRI-PLUS” Sp. z o.o.

Prezes Związku Pracodawców Rolnych w Poznaniu

Członek Krajowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Rybackiego

Prezes Koła Łowieckiego

Członek Rady Społecznej przy OT KOWR w Poznaniu

Członek komisji klasyfikacyjnej odmian kukurydzy COBORU w Słupi Wielkiej

Pokaż więcej Pokaż mniej

Komisja Rewizyjna Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Benedyk Ślęzak

Przewodniczący

Mikołaj Chełkowski

Wiceprzewodniczący

Kazimierz Stoltman

Sekretarz

Rada Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Feliks Skotnicki

Piotr Włodawiec

Paweł Wachowiak

Władysław Butor

Andrzej Okoniewski

Zbigniew Studniarski

Maciej Skibniewski

Leszek Wojciechowski