PFR

Władze Federacji

Członkowie Polskiej Federacji Rolnej

Logotyp

Grzegorz Brodziak

p.o. Prezesa Zarządu
Rzecznik prasowy

Prezes Zarządu „Goodvalley Agro” S.A.

Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Pracodawców- Producentów Trzody Chlewnej Polpig

Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Członek Rady Społecznej przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddziale Terenowym w Pruszczu Gdańskim

Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku

Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Pokaż więcej Pokaż mniej

Waldemar Rolewski

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu PGR „Bródno” Sp. z o.o.
Prezes Związku Pracodawców Rolnych w Warszawie
Przedstawiciel Federacji w COPA- GEOPA
Członek Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym KOWR w Warszawie
Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Hej Koniku

Pokaż więcej Pokaż mniej

Romuald Jankowski

Wiceprezes Zarządu

Właściciel Majątku Ziemskiego „NIWA”

Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we Wrocławiu

Członek Rady Społecznej przy OT KOWR we Wrocławiu

Pokaż więcej Pokaż mniej

Zygmunt Jodko

Członek Zarządu

Prezes Lubuskiego Związku Rolników

Członek Rady Sektora Wołowiny

Członek Lubuskiego Forum Rolniczego

Pokaż więcej Pokaż mniej

Waldemar Dobrowolski

Członek Zarządu

Właściciel Gospodarstwa Rolnego Leśmierz

Prezes Związku Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi

Poseł na Sejm RP II kadencji

Członek Rady Społecznej przy OT KOWR w Łodzi

Przedstawiciel Federacji w Polskiej Platformie Zrównoważonej Wołowiny

Pokaż więcej Pokaż mniej

Witold Skrzypczak

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Polskiej Federacji Rolnej

Henryk Ordanik

Zdzisław Brzozowski

Tadeusz Michaś

Rada Polskiej Federacji Rolnej

Tomasz Zdziebkowski

Przewodniczący

Piotr Włodawiec

Łukasz Gapa

Wiceprzewodniczący Rady

Mirosław Dackiewicz

Członek Prezydium Rady

Antoni Pieprzyk

Członek Prezydium Rady

Mariusz Olejnik

Daniel Cupriak

Grzegorz Świątek

Leszek Wojciechowski

Wiceprzewodniczący Rady