PFR

Członkowie Federacji

  Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
  Kontakt:

  ul. Hetmańska 38
  85-039 Bydgoszcz
  tel.: 52 322 48 79
  Dyrektor Biura Łukasz Gapa
  tel.: 570 894 894
  e-mail: info@pracodawcyrolni.pl

  Zarząd:

  Roman Wiatrowski – Prezes Zarządu
  Benedykt Ślęzak – Wiceprezes Zarządu
  Roman Karmowski – Członek Zarządu
  Leszek Dereziński – Członek Zarządu
  Silvana Oczkowska – Członek Zarządu
  Antoni Parszuta – Członek Zarządu
  Aleksander Szymański – Członek Zarządu

  Związek Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach
  Kontakt:

  Łany Wielkie
  ul. Łabędzka 54
  44-153 Sośnicowice

  tel.: 32 238 76 73
  Prezes Władysław Butor
  tel.: 601 503 371

  e-mail: biuro@butor.pl

  Zarząd:

  Władysław Butor – Prezes Zarządu
  Tadeusz Barcin – Zastępca Prezesa Zarządu
  Zbigniew Klimowicz – Członek Zarządu
  Zdzisław Brzozowski – Członek Zarządu
  Krystian Kiełbasa – Członek Zarządu

  Lubuski Związek Rolników
  Kontakt:

  Plac Staromiejski 2/1
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Dyrektor Biura Włodzimierz Mąderek
  tel.: +48 505 137 704
  Prezes Zygmunt Jodko
  tel.: +48 667 670 420

  e-mail: lubuskizw@wp.pl

  Zarząd:

  Zygmunt Jodko – Prezes Zarządu
  Stanisław Zawadzki – Wiceprezes Zarządu
  Grzegorz Świątek – Wiceprezes Zarządu
  Andrzej Babiak – Członek Zarządu
  Ryszard Maj – Członek Zarządu
  Władysław Piasecki – Członek Zarządu
  Stanisław Bakan – Członek Zarządu
  Krzysztof Kukla – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Roman Czarnuszko – Członek Komisji Rewizyjnej
  Marek Stelmaszyk – Członek Komisji Rewizyjnej

  Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. zachodniopomorskiego
  Kontakt:

  ul. Pałacowa 18/1
  Budzistowo
  78-100 Kołobrzeg

  tel.: 94 318 74 03
  Prezes Kazimierz Stoltman
  tel.: 602 693 808

  e-mail: stowarzyszenie.dziwr@onet.pl

  Zarząd:

  Kazimierz Stoltman – Prezes Zarządu
  Wojciech Rymaszewski – Wiceprezes Zarządu
  Robert Kwiatkowski – Sekretarz Zarządu
  Zbigniew Galek – Członek Zarządu
  Adam Zamuszko – Członek Zarządu
  Bogdan Sienkiewicz – Członek Zarządu
  Waldemar Pietras – Członek Zarządu
  Janusz Skorupa – Członek Zarządu

  Związek Pracodawców i Producentów Rolnych
  Kontakt:

  ul. Północna 27/29
  91-420 Łódź

  Adres do korespondencji:
  Leśmierz 12
  95-035 Ozorków

  Prezes Waldemar Dobrowolski
  tel.: 604 240 646

  e-mail: dobrowolskiwaldemar@wp.pl

  Zarząd:

  Waldemar Dobrowolski – Prezes Zarządu
  Andrzej Okoniewski – Wiceprezes Zarządu
  Marian Hadrian – Członek Zarządu
  Jan Winciorek – Członek Zarządu
  Leon Skóra – Członek Komisji Rewizyjnej
  Adam Szczegodziński – Członek Komisji Rewizyjnej
  Zdzisław Wojciechowski – Członek Komisji Rewizyjnej

  Opolski Związek Producentów Rolnych
  Kontakt:

  Ul. Wrocławska 107
  45-837 Opole

  tel.: 77 423 13 20
  Prezes Mariusz Olejnik
  tel.: 608 518 989

  e-mail: biuro@opolskizpr.pl

  Zarząd:

  Mariusz Olejnik – Prezes Zarządu
  Paweł Wojtowicz – Wiceprezes Zarządu
  Mirosław Czajkowski – Członek Zarządu
  Anna Kainka – Członek Zarządu
  Aleksander Materla – Członek Zarządu
  Henryk Bialik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Grzegorz Placzyński – Członek Komisji Rewizyjnej
  Marian Olejnik – Członek Komisji Rewizyjnej

  Związek Pracodawców Rolnych w Poznaniu
  Kontakt:

  ul. Mickiewicza 33 pok. 37
  60-837 Poznań

  tel.: 61 852 21 84
  Prezes – Henryk Ordanik
  tel.:502 608 085

  e-mail: zprolnych@gmail.com

  Zarząd:

  Henryk Ordanik – Prezes Zarządu
  Maciej Majewski – Zastępca Prezesa Zarządu
  Karol Przybyła – Zastępca Prezesa Zarządu
  Alicja Bajat- Członek Zarządu
  Witold Skrzypczak – Członek Zarządu
  Michał Hądzlik – Członek Zarządu
  Stefan Jankowiak- Członek Zarządu
  Janusz Karaś- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Paweł Wachowiak- Członek Komisji
  Marian Pankowski- Członek Komisji

  Związek Pracodawców Rolnych w Szczecinie
  Kontakt:

  ul. Monte Cassino 18a pok. 110
  70-467 Szczecin

  tel.: 91 484 82 19
  Prezes Feliks Skotnicki
  tel.: 504 049 935

  e-mail: zpr@vp.pl

  Zarząd:

  Feliks Skotnicki – Prezes Zarządu
  Mieczysław Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu
  Mirosław Paś – Członek Zarządu
  Antoni Świątek – Komisja Rewizyjna
  Ryszard Pękala – Komisja Rewizyjna
  Bohdan Rataj – Komisja Rewizyjna

  Związek Pracodawców Rolnych w Warszawie
  Kontakt:

  ul. Św. Wincentego 92
  03-291 Warszawa

  tel.: 22 811 54 66
  Prezes Waldemar Rolewski
  tel.: 602 722 248

  e-mail: prezes@pgrbrodno.pl

  Zarząd:

  Waldemar Rolewski – Prezes Zarządu
  Zygfryd Behrendt – Wiceprezes Zarządu
  Jan Marczakiewicz – Członek Zarządu
  Jerzy Sztejnert – Komisja Rewizyjna
  Piotr Gawroński – Komisja Rewizyjna
  Andrzej Mączyński – Komisja Rewizyjna

  Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we Wrocławiu
  Kontakt:

  Mokrzeszów 111C
  58-160 Świebodzice

  Dyrektor Biura –
  tel.:

  e-mail: biuro.zwiazku@gmail.com

  Zarząd:

  Leszek Wojciechowski – Prezes Zarządu
  Romuald Jankowski – Wiceprezes Zarządu
  Stefan Kukuczko – Członek Zarządu
  Karolina Ożga – Członek Zarządu
  Tadeusz Mochalski- Członek Zarządu
  Wiesław Królikowski – Członek Zarządu
  Robert Naskręt – Członek Zarządu
  Jan Wajs– Członek Komisji Rewizyjnej
  Jan Paluch – Członek Komisji Rewizyjnej
  Marek Śliwiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  Warmińsko- Mazurski Związek Producentów Rolnych
  Kontakt:

  ul. Partyzantów 33A
  10-401 Olsztyn

  tel.: 55 248 63 28
  Prezes Wojciech Hołownia
  tel.: 602 530 604

  e-mail: brzeszczyny@wp.pl

  Zarząd:

  Wojciech Hołownia – Prezes Zarządu
  Waldemar Sekściński – Wiceprezes Zarządu
  Jerzy Salitra – Członek Zarządu
  Elżbieta Woycicka – Członek Zarządu
  Jan Paszko – Członek Zarządu
  Robert Nowacki – Członek Zarządu
  Zbigniew Sułek – Członek Zarządu
  Eugeniusz Kogut – Komisja Rewizyjna
  Bożena Marcinkowska-Kwiecień – Komisja Rewizyjna
  Jerzy Gójski – Komisja Rewizyjna

  Krajowy Związek Pracodawców- Producentów Trzody Chlewnej POLPIG
  Kontakt:

  ul. Chałubińskiego 8, lok. 22.52A
  00-613 Warszawa

  Prezes Aleksander Dargiewicz
  tel.: 604 905 333

  e-mail: biuro@polpig.pl

  Zarząd:

  Aleksander Dargiewicz – Prezes Zarządu
  Grzegorz Brodziak – Wiceprezes Zarządu
  Romuald Kocęba – Wiceprezes Zarządu
  Mirosław Dackiewicz – Wiceprezes Zarządu
  Mirosław Zachariasz – Wiceprezes Zarządu
  Jacek Jagiełłowicz – Wiceprezes Zarządu
  Grzegorz Jeleniewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Dariusz Jankowiak – Członek Komisji Rewizyjnej
  Stanisław Niemyjski – Członek Komisji Rewizyjnej