O PFR

Nasza Federacja

Jako wiodąca organizacja w sektorze rolno-spożywczym świadczymy profesjonalne usługi doradcze.

Celem naszej Federacji jest budowanie społecznego zaufania, ochrona interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych oraz rozwiązywania ich kluczowych problemów.

Reprezentujemy ponad 1000 gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu zatrudniających przeszło 500 000 pracowników.

Skuteczna organizacja pracodawców jeszcze nigdy nie była tak potrzebna przedsiębiorcom sektora rolno-spożywczego!

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu

Przedstawiciele Federacji w radach, zespołach, zarządach innych organizacji

Dialog z otoczeniem

Logotyp
 • Fundusz Promocji Roślin Oleistych

  Mariusz Olejnik – Przewodniczący Funduszu

 • Partnerstwo na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu

  Grzegorz Brodziak- grupa 3 Łańcuch dostaw i local content
  Pan Władysław Butor- Zagospodarowanie biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego oraz nawozowe wykorzystanie substancji pofermentacyjnych

 • Krajowa Federacja Producentów Zbóż

  Mariusz Olejnik – Członek Komisji Rewizyjnej

 • Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

  Mariusz Olejnik – Członek Komisji Rewizyjnej

 • Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Polpig

  Grzegorz Brodziak – Wiceprezes Zarządu

 • Rada Sektora Wołowiny

  Zygmunt Jodko – Członek Rady

 • Rady Społeczne przy Oddziałach Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

  Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Romuald Jankowski, Grzegorz Brodziak, Waldemar Dobrowolski, Maciej Skibniewski, Kazimierz Stoltman, Andrzej Babiak, Władysław Butor, Feliks Skotnicki

wartości, dzięki którym twój biznes stanie się prostszy

Wartości

Nasze doświadczenie i zrozumienie potrzeb producentów rolnych pomaga łagodzić skutki zmian w strukturach obszarowych i ekonomicznych polskiego rolnictwa.

CO ZAPEWNIAMY?

Obszar działania

Umożliwiamy członkom udział w procesie tworzenia i nowelizacji prawa w Polsce – zgłaszamy własne projekty ustaw oraz opiniujemy założenia i projekty aktów.

Dialog społeczny

Organizujemy debaty z ministrami, posłami, europosłami, senatorami, szefami urzędów centralnych i przedstawicielami administracji państwowej.

Spotkania z decydentami

Zlecamy przygotowanie analiz, badań i raportów eksperckich od regulacji po innowacje, od aktualnych interpretacji prawnych po najnowsze trendy sektora agrobiznesu i technologie.

Wsparcie merytoryczne w zarządzaniu

Organizujemy szkolenia, konferencje, kongresy dla managerów agrobiznesu.

Szkolenia i rozwój kadr

Organizujemy ekskluzywne spotkania biznesowe.

Integracja środowiska sektora rolno-spożywczego

Objaśniamy członkom nowe przepisy i ich urzędowe interpretacje.

Konsultacje dla przedsiębiorstw

Pomagamy członkom w pozyskiwaniu partnerów i kontrahentów poprzez rozpowszechnianie ich ofert współpracy.

Kontakty biznesowe

Umożliwiamy członkom wypowiadanie się za pośrednictwem organizacji w najważniejszych kwestiach gospodarczych.

Kreowanie liderów opinii

Współpracujemy ze zrzeszonymi organizacjami branżowymi.

Wsparcie branż

Występujemy w imieniu członków do organów administracji publicznej – rządowej i samorządowej, a także do agencji rządowych.

Pełna reprezentacja przedsiębiorstw

Monitorujemy prace rządu i sejmu.

Monitorowanie legislacji

Nasi eksperci biorą udział posiedzeniach sejmowych i senackich komisji oraz na konferencjach uzgodnieniowych.

Występowanie w charakterze ekspertów

Zapewniamy członkom dostępu do najnowszych rozwiązań biznesowych.

Dostęp do innowacji

Delegujemy reprezentantów Federacji do wielu ważnych instytucji, m.in. Rad Społecznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Reprezentacje w radach, komisjach, zespołach

Prezentujemy w mediach stanowiska naszych członków, mobilizujemy opinie publiczną do ich wspierania.

Promocja

Dołącz do nas!