Kontakt dla mediów

p.o. Prezes Zarządu i Rzecznik prasowy

Grzegorz Brodziak

media@federacjarolna.pl

+48 608 308 420

Informacje prasowe i stanowiska

Komentarz dot. Funduszu Ochrony Rolnictwa

Komentarz wykorzystany w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 18.09.2023 r. w artykule „Ochrona dla rolników, ale i zachęta dla ryzykanctwa”.

Co do zasady uważamy, że rozwiązanie gwarantujące producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych jest potrzebne.

Niestety, nowy Fundusz Ochrony Rolnictwa obarczony jest wieloma wadami, które, naszym zdaniem, nie pozwolą mu spełnić założonej roli.

Po pierwsze, istnieje duże ryzyko, że wpłaty na Fundusz staną się parapodatkiem dla producentów rolnych, bo podmioty skupowe najprawdopodobniej przerzucą koszt składki na dostawców. Po drugie, do wypłaty rekompensat niezbędne jest orzeczenie sądu o upadłości przetwórcy, a powszechnie jest wiadomo jak długo trwają w Polsce procesy upadłościowe. Po trzecie, mechanizm funduszu może zachęcać do patologii, np. w formie zakładania podmiotów, które z założenia nie zapłacą rolnikom, a spowodowane przez nie straty pokryje Fundusz. W takiej formule Fundusz w pewnym sensie zwalnia z odpowiedzialności za zarządzanie własną firmą.

Zatem, rozwiązanie jest potrzebne, ale powinno ono wynikać z odpowiednio zmienionych przepisów o działalności gospodarczej polegającej na skupie płodów rolnych. Podmioty skupowe powinny mieć odpowiedni kapitał zakładowy i jednocześnie – obowiązkowe ubezpieczenie, pozwalające zabezpieczać zawierane kontrakty z rolnikami.

Jako Polska Federacja Rolna od lat jesteśmy orędownikami działań i rozwiązań prawnych, które będą wzmacniały pozycję rynkową i konkurencyjność producentów rolnych, poprzez zwiększanie wielkości gospodarstw, ich profesjonalizację, łączenie się w grupy i rozwijanie współpracy mniejszych gospodarstw z większymi.

https://www.gazetaprawna.pl/firma-i-prawo/artykuly/9298622,ochrona-dla-rolnikow-ale-i-zacheta-do-ryzykanctwa.html

Przyszłość Polskiego Rolnictwa

Tezy przygotowane na potrzeby debaty w ramach cyklu #Gospodarka przez Wiceprezesa Zarządu Federacji Grzegorza Brodziaka

przeczytaj, co piszą o nas inni

My w mediach