PFR

Aktualności, wydarzenia, publikacje, raporty rynkowe, artykuły

Spotkanie z przedstawicielami holenderskich, greckich i litewskich organizacji rolnych

Tematem spotkania były inicjatywy wpływające na bezpieczeństwo żywnościowe Europy.

Czytaj więcej

Spotkanie inicjatywy #HodowcyRazem

Tematem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących uznania grup producentów na rynku mleka oraz na innych rynkach.

Czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli MRiRW, KOWR i przedstawicieli branży zbożowej

Celem spotkania była diagnoza obecnej sytuacji podażowo- popytowej i cenowej na rynku zbóż i nasion oleistych.

Czytaj więcej
Pokaż więcej