Logotyp

POSTAW NA ROZWÓJ

Dołącz do nas

Polska Federacja Rolna jest ogólnopolską reprezentacją pracodawców w sektorze agrobiznesu działającą w interesie pracodawców i chroniącą ich prawa.

Członkami Federacji mogą być związki pracodawców i przedsiębiorców, związki branżowe, federacje i inne konfederacje oraz zrzeszenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również pracodawcy i przedsiębiorcy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju lub mający szczególną pozycję gospodarczą.

Członkostwo w Federacji jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności działania członka.

Wiemy, co możemy dla Ciebie zrobić!
Wyznaczaj trendy i POSTAW NA ROZWÓJ!
Dokumenty niezbędne do przystąpienia:

 

 • Deklaracja członkowska;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego przystępującej jednostki organizacyjnej;
 • Statut przystępującej jednostki organizacyjnej;
 • Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia do Polskiej Federacji Rolnej (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej).

 

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat korzyści wynikających z członkostwa w Federacji?
Czekamy na kontakt.

 

+48 22 372 03 48
biuro@federacjarolna.pl

 

Dokumenty do pobrania:
Dokumenty niezbędne do przystąpienia:

 

 • Deklaracja członkowska;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • lub oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR indywidualnego gospodarstwa rolnego,
 • lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej indywidualnego gospodarstwa rolnego,
 • lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego) indywidualnego gospodarstwa rolnego.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat korzyści wynikających z członkostwa w federacji?
Czekamy na kontakt.

 

+48 22 372 03 48
biuro@federacjarolna.pl

 

Dokumenty do pobrania:
Dokumenty niezbędne do przystąpienia:

 

 • Deklaracja członkowska;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • lub oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR indywidualnego gospodarstwa rolnego,
 • lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej indywidualnego gospodarstwa rolnego,
 • lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego) indywidualnego gospodarstwa rolnego.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat korzyści wynikających z członkostwa w federacji?
Czekamy na kontakt.

 

+48 22 372 03 48
biuro@federacjarolna.pl

 

Dokumenty do pobrania: