Logotyp

POSTAW NA ROZWÓJ

Dołącz do nas

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jest ogólnopolską reprezentacją pracodawców w sektorze agrobiznesu, działającą w interesie pracodawców i chroniącą ich prawa.

Członkami federacji mogą być związki pracodawców i przedsiębiorców, związki branżowe, federacje i inne konfederacje oraz zrzeszenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również pracodawcy i przedsiębiorcy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju lub mający szczególną pozycję gospodarczą.

Członkostwo w federacji jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności działania członka.

Wiemy, co możemy dla Ciebie zrobić!
Wyznaczaj trendy i POSTAW NA ROZWÓJ!
Dokumenty niezbędne do przystąpienia:

 

 • Deklaracja członkowska,
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przystępującego indywidualnego gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa
 • Informacja na temat wielkości zatrudnienia w przystępującym przedsiębiorstwie, a w przypadku związków pracodawców – w zrzeszonych w związku przedsiębiorstwach.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat korzyści wynikających z członkostwa w federacji?
Czekamy na kontakt.

 

+48 22 372 03 48
biuro@federacjarolna.pl

 

Dokumenty do pobrania:
Dokumenty niezbędne do przystąpienia:

 

 • Deklaracja członkowska,
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego przystępującej jednostki organizacyjnej,
 • Statut przystępującej jednostki organizacyjnej,
 • Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia, do Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej),
 • Informacja na temat wielkości zatrudnienia w przystępującym przedsiębiorstwie, a w przypadku związków pracodawców – w zrzeszonych w związku przedsiębiorstwach.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat korzyści wynikających z członkostwa w federacji?
Czekamy na kontakt.

 

+48 22 372 03 48
biuro@federacjarolna.pl

 

Dokumenty do pobrania:
Dokumenty niezbędne do przystąpienia:

 

 • Deklaracja członkowska,
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego przystępującej jednostki organizacyjnej,
 • Statut przystępującej jednostki organizacyjnej,
 • Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia, do Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej),
 • Informacja na temat wielkości zatrudnienia w przystępującym przedsiębiorstwie, a w przypadku związków pracodawców – w zrzeszonych w związku przedsiębiorstwach.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat korzyści wynikających z członkostwa w federacji?
Czekamy na kontakt.

 

+48 22 372 03 48
biuro@federacjarolna.pl

 

Dokumenty do pobrania: