Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych

8 października odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

Zgromadzenie miało charakter zdawczo-wyborczy.
Przewodniczący zebrania Mariusz Olejnik podsumował działania z roku 2019 oraz przedstawił obecne działania zarządu.
W porządku zgromadzenia między innymi znalazły się wybory do zarządu.
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
Mariusz Olejnik – Prezes Zarządu
Paweł Wojtowicz – Wiceprezes Zarządu
Czesław Wojtowicz – Członek Zarządu
Anna Kainka – Członek Zarządu
Aleksander Materla – Członek Zarządu

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele innych organizacji: Krzysztof Polak – Dyrektor KOWR OT w Opolu oraz Jolanta Bińczycka z opolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy przedstawili informację o obecnych i planowanych zadaniach na 2021 r.
Na zebraniu wybrano również delegatów na Zjazd Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Wysłuchano również wystąpień zaproszonych gości m.in.: przedstawiciela firmy „ADAMA”- Waldemara Mendel oraz przedstawicielki firmy „MADA” – Elżbiety Czerwonogóry.