Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Lubuskiego Związku Rolników

W dniu 07.09.2021 w LODR w Kalsku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Lubuskiego Związku Rolników.

Udzielono absolutorium ustępującym władzom oraz wybrano  nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Prezesem Zarządu został ponownie p. Zygmunt Jodko.

W drugiej części Walnego Zebrania uczestniczyli zaproszeni goście – m. in. przedstawiciele KOWR, LODR w Kalsku, Izby Rolniczej, Główna Lekarz Weterynarii, Łowczy Okręgowy.

W dyskusji dominowały sprawy współpracy z KOWR, zwalczania ASF oraz organizacji i współpracy służb weterynaryjnych i Sanepidu przy eksporcie drobiu do Wielkiej Brytanii.