Aktualności

Spotkanie Zarządu Federacji z Dyrekcją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

10 czerwca 2020r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie Zarządu Federacji z kierownictwem KOWR

W czasie zebrania omówiono zasady tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej, zasady przedłużenia dzierżaw dla podmiotów, które wyłączyły 30% gruntów, oraz działalność Rad Społecznych w okresie pandemii. KOWR przychylił się do koncepcji Federacji dot. zabezpieczenia czasu na wydanie nieruchomości przy tworzeniu Ośrodków Produkcji Rolnej. Dyrektor Generalny KOWR poinformował, że przekaże informację do Dyrektorów Oddziałów Terenowych, aby rozpatrywali wnioski o utworzenie OPR złożone rok lub półtora roku wcześniej. Okres na wydanie nieruchomości przez dzierżawcę będzie także roczny lub związany z końcem zbiorów. Umowy dzierżawy będą zawierane na co najmniej 10 lat. Wnioski o przedłużenie umowy dzierżawy –dla dzierżawców, którzy oddali 30% gruntów – także należy składać dużo wcześniej, ale muszą mieć profesjonalne merytoryczne uzasadnienie. Umowy będą zawierane na minimum 10 lat, a kończyć się będą na koniec okresu agrotechnicznego. Działalność Rad Społecznych jest ograniczona ze względu na pandemię koronawirusa.