Aktualności

Spotkanie Wicepremiera Henryka Kowalczyka z przedstawicielami organizacji rolniczych

W dniu 22 czerwca odbyło się w gmachu MRiRW spotkanie dotyczące Polskiego Planu Strategicznego w części dotyczącej ekoschematów i dobrostanu zwierząt. W posiedzeniu uczestniczył Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji.

Spotkanie prowadził Wicepremier Henryk Kowalczyk. Departament Płatności Bezpośrednich przygotował prezentację dotyczącą ekoschematu Dobrostan zwierząt- propozycja zmiany system punktowy. Druga prezentacja dotycząca ekoschematu Rolnictwo węglowe została przedstawiona przez Panią Dyrektor Joannę Czaplę.

Przedstawiciele związków uzgodnili, że 27 czerwca w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie odbędzie się spotkanie organizacji rolniczych, na którym zostanie wypracowane ostateczne wspólne stanowisko dotyczące Planu Strategicznego. Zostanie one przekazane do MRiRW we wtorek 28 czerwca.