Aktualności

Spotkanie Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego

W dniu 09.07.2021r. w Bobolicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Dzierżawców i Właścicieli Rolnych woj. Zachodniopomorskiego.

W spotkaniu, oprócz członków Stowarzyszenia, wzięli udział: dyrektor OT KOWR w Koszalinie Piotr Dziadul, przedstawicielka Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Danuta Lebioda, przedstawiciele trzech podmiotów skupujących zboża w regionie oraz członek Zarządu Federacji, Grzegorz Brodziak.

 Na spotkaniu poruszono następujące tematy: działalność Stowarzyszenia, przedłużanie umów dzierżawy zawartych z KOWR, susza, skup zbóż.

Spotkanie otworzył prezes Stowarzyszenia, Kazimierz Stoltman, który przywitał gości i przedstawił aktualną sytuację Stowarzyszenia.

Jednym z ważniejszych tematów spotkania było przedłużanie umów dzierżawy z KOWR oraz tworzenie Ośrodków Produkcji Rolniczej. Dyrektor OT KOWR w Koszalinie zadał pytanie, czy dzierżawcy zainteresowani są tworzeniem OPR. Wywiązała się dyskusja, w której dzierżawcy podkreślali, że ustawa z roku 2011 zmuszająca dzierżawców do wyłączenia 30% użytków rolnych była z gruntu niesprawiedliwa, bo pozbawiała ich praw nabytych i nie uwzględniała faktu, że do roku 2011 wielu dzierżawców już wyłączyło znaczące areały w celu ich przekazania w użytkowanie rolnikom indywidualnym. Pani Danuta Lebioda, jako przedstawicielka ZIR podkreślała natomiast, że zgodnie z ustawą, zadaniem KOWR jest takie dysponowanie gruntami z zasobu SP, aby powiększać gospodarstwa rodzinne.

Prezes Goodvalley Agro, Grzegorz Brodziak w swoim wystąpieniu przypomniał tło, w jakim ustawa z 2011 r. wchodziła w życie i wskazał na czynniki, które wielu dzierżawcom uniemożliwiały wyrażenie zgody na wyłączenie 30% gruntów – z uwagi na zaciągnięte kredyty, biznes plany w trakcie realizacji, prowadzoną produkcję zwierzęcą, miejsca pracy i inne. Przywołał wieloletnie starania Federacji o zmianę ustawy i stworzenie możliwości kontynuacji działalności dzierżawcom, którzy nie wyłączyli gruntów. Efektem tych starań była nowelizacja ustawy z roku 2019, która wprowadziła możliwość tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej, o dzierżawę których mogą również starać się dotychczasowi dzierżawcy. Grzegorz Brodziak zaprezentował dobry przykład Spółki Goodvalley pokazujący jak można, w dialogu z rolnikami w ramach Przechlewskiego Forum Rolniczego, samorządem terytorialnym i Pomorską Izbą Rolniczą, wypracować wspólne stanowisko w temacie restrukturyzacji – tak aby w części zaspokoić potrzeby rolników i jednocześnie utrzymać funkcjonalność dużego przedsiębiorstwa działającego w oparciu o umowy dzierżawy i zatrudniającego 1350 osób.  Zaproponował, aby podobny dialog podjąć na terenie województwa zachodniopomorskiego, co spotkało się z przychylnym podejściem dyrektora OT KOWR w Koszalinie i przedstawicielki ZIR.

Grzegorz Brodziak poinformował również zebranych o przygotowanym przez Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy oraz Federację Poradniku „JAK NAPISAĆ WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA?”, który wkrótce będzie dystrybuowany w naszym środowisku.

W końcowej części spotkania omówiono aktualny temat szacowani szkód z związku ogłoszona klęska suszy, a podmioty skupowe przedstawiły informację nt. organizacji skupu zbóż w tym sezonie.

Spotkanie zakończył Prezes Kazimierz Stoltman.