Aktualności

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Polskiej Federacji Rolnej z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem

Spotkanie odbyło się 16 lutego w gmachu MRiRW.

fot. MRiRW
fot. MRiRW
fot. MRiRW

Kwestie dotyczące rozdysponowania gruntów, zasad przedłużania umów dzierżawy i zapasów rzepaku to tematy dzisiejszego spotkania wicepremiera Henryka Kowalczyka z przedstawicielami Polskiej Federacji Rolnej z prezesem zarządu Mariuszem Olejnikiem na czele. W rozmowach uczestniczył również dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki.

Przedstawiciele Federacji zwracali uwagę przede wszystkim na kwestie związane z rozdysponowaniem gruntów, które zostały wydzielone na zasadach określonych w ustawie.

Kolejny temat dotyczył zasad przedłużania umów dzierżawy dla tych dzierżawców, którzy wyłączyli 30 proc. gruntów zgodnie z ustawowymi zapisami.

Trzecim tematem, na który zwracali uwagę przedstawiciele Polskiej Federacji Rolnej, była sprawa wysokości i zasad naliczania czynszu. Szef resortu rolnictwa powiedział, że ewentualne propozycje zmian mogą być rozpatrywane nie wcześniej niż co najmniej po dwóch, stabilnych cenowo latach.

Ostatni problem zgłaszany przez przedstawicieli dzierżawców dotyczył zapasów rzepaku. Zgłosili oni propozycję zwiększenia zawartości biokomponentów w paliwach i apelowali do wicepremiera o podjęcie działań w tym kierunku.

Szef resortu rolnictwa zapewnił, że temat podejmie na forum unijnym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozmowy-z-polska-federacja-rolna