Aktualności

Spotkanie organizacji rolniczych i przetwórczych zorganizowane przez Instytut Gospodarki Rolnej

15 listopada odbyło się spotkanie organizacji rolniczych oraz przetwórczych zorganizowane z inicjatywy Szczepana Wójcika – prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej i pomysłodawcy #EUnitedAgri.

Zebrani rolnicy i eksperci omówili szczegóły współpracy polskich organizacji rolnych i przetwórczych w ramach realizacji projektu #EUnitedagri, którego owocem jest planowany na 13. i 14. grudnia międzynarodowy protest rolników w Brukseli. Tematyka spotkania oscylowała wokół wpływu strategii Zielonego Ładu na europejskie gospodarstwa rolne. Zdaniem przedsiębiorców rolnych sytuacja jest bardzo poważna, a współpraca z rolnikami z innych Państw jest jedyną szansą na zmianę kierunku obranego przez unijne instytucje.

Pan Szczepan Wójcik podkreślał, że w Polsce jest miejsce dla dużych i małych gospodarstw i wspólnie powinniśmy wypracować zjednoczenie wszystkich organizacji. Protest jest częścią działań.

Zebrani eksperci podkreślili wagę pracy jaką w urealnienie konsekwencji wprowadzenia rozwiązań płynących z Zielonego ładu włożyli rolnicy i przetwórcy skupieni wokół COPA i COGECA. Mimo ich działań, Komisja Europejska pozostaje jednak głucha na merytoryczny głos rolników, którzy postanowili przekuć plany w czyn.

Jak podkreślają twórcy projektu #EUnitedAgri: „zapowiadany protest to pierwszy tak spektakularny wyraz wsparcia dla naszych przedstawicieli w Copa-Cogeca oraz Livestock jak również ostrzeżenie dla przeciwników europejskiego rolnictwa”. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Federacji.