Aktualności

Spotkanie inicjatywy #HodowcyRazem

18 lipca odbyło się spotkanie inicjatywy #HodowcyRazem. Tematem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń na rynku mleka oraz na innych rynkach.

W spotkaniu uczestniczył poza organizacjami rolniczymi Pan Marcin Martynowski z Krajowej Rady Spółdzielczej. Omówił on rozporządzenia będące tematem dyskusji. Uważa, że w Polsce w porównaniu do Europy Zachodniej jest bardzo małe zorganizowanie rolników. Przepisy są bardzo skomplikowane, ale warto sięgnąć po dostępne środki finansowe dla organizacji producentów.

Przedstawiciele organizacji uznali, że są zbyt duże wymogi dla organizacji takich jak skupione w #HodowcyRazem, aby mogły być uznane za organizacje producentów i skorzystać ze środków na wsparcie. Warto jednak podjąć próby złagodzenia przepisów. Uzgodniono kolejne spotkanie w tej sprawie przed złożeniem wspólnego stanowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.