Aktualności

Spotkanie inicjatywy #HodowcyRazem

7 lipca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji działających jako inicjatywa #HodowcyRazem.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele organizacji omówili udział w spotkaniach w ostatnim czasie i przekazali nad czym aktualnie pracują. Ostatnie spotkania były związane głównie z tematem ekoschematów w Krajowym Planie Strategicznym i liberalizacją obrotu nawozami naturalnymi. Bieżącym tematem jest także transport zboża z Ukrainy.

Następnie Prezes Jacek Zarzecki przekazał informacje ze wszystkich spotkań dotyczących ekoschematów w KPS- z Ministrem Rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem, Komisarzem Januszem Wojciechowskim oraz spotkanie organizacji rolniczych w KRIR.

Prawdopodobne jest, że z wielu planowanych ekoschematów pozostaną trzy tj. dobrostan zwierząt, rolnictwo węglowe i rośliny miododajne. Temat ekoschematów zostanie rozwiązany do końca lipca.

W kolejnym punkcie Prezes Jerzy Wierzbicki omówił projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące uznania grup producentów na rynku mleka oraz na innych rynkach. Zachęcał do analizy tych projektów pod kątem możliwości uznania grup producentów wśród członków organizacji skupionych w inicjatywie #HodowcyRazem.

Federację na spotkaniu reprezentowali Prezes Mariusz Olejnik i Wiceprezes Grzegorz Brodziak.