Aktualności

Seminarium IERiGŻ „Poziom życia na obszarach wiejskich, porównanie wieś-miasto”

Z inicjatywy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB dnia 26 marca odbyło się seminarium online pt. „Poziom życia na obszarach wiejskich, porównanie wieś-miasto”.

Referat wygłosiła dr hab. Barbara Chmielewska, prof. IERiGŻ-PIB. W seminarium wziął udział Pan Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu Federacji. Odniósł się do problemu na wsi związanego z nowymi mieszkańcami wsi- nie rolnikami, którzy blokują inwestycje rolnicze. Zmiany na wsi prowadzą do konfliktów pomiędzy rolnikami a osobami, które przeprowadzając się na wieś nie liczyły się z utrudnieniami takimi jak np. przykre zapachy. Ta sytuacja jest toksyczna dla rolnictwa i ogranicza inwestycje, które są konieczne, by unowocześniać gospodarstwa tak, aby były konkurencyjne na rynku europejskim.