Aktualności

Posiedzenie Zarządu w formie wideokonferencji

Dnia 13 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji.

Na spotkaniu omówiono zaawansowanie prac nad nową stroną internetową Federacji. W kolejnym punkcie ustalono tworzenie „przeglądu prasy” dla Federacji przez firmę Agrolab Aleksander Dargiewicz. Następnie dokonano analizy korespondencji Federacji, sytuacji finansowej oraz planowanych działań Federacji. Prezesi przedstawili sytuację swoich członków Związków m.in. sytuację hydrologiczną na ich terenach, funkcjonowanie KOWR i organizację przetargów oraz pracy Rad Społecznych podczas pandemii.