Aktualności

Posiedzenie Zarządu i Rady Federacji w Baranowie k/Poznania

Dnia 2 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Federacji w sali konferencyjnej Hotelu Edison w Baranowie k/Poznania. W posiedzeniu uczestniczyli prawie wszyscy przedstawiciele nowo wybranych władz na Zjeździe Federacji, w tym dwie osoby były podłączone zdalnie.

Główne tematy spotkania to:

  1. Omówienie ostatniego Zjazdu Federacji.
  2. Dyskusja nad strategią i kierunkami działania Federacji przedstawionymi na Zjeździe.
  3. Propozycja zorganizowania w 2022 roku ogólnopolskiej Konferencji pod roboczym tytułem

 „ Biologizacja. Technologia. Współpraca”.

  • Sprawy różne.

Uczestnicy posiedzenia zadowoleni byli z dużej frekwencji na Zjeździe. Zauważono, że Federacja ma opracowane dobre wnioski do działania, lecz teraz należy zacząć szybko je realizować. Przy kolejnym Zjeździe możemy także dla usprawnienia głosowań rozważyć głosowanie elektroniczne.

W dyskusji nad strategią i kierunkami działania Federacji przedstawionymi na Zjeździe podkreślono, że podstawowym zadaniem jest określenie tożsamości Federacji, wypracowanie przez Zarząd i Radę propozycji nowej krótszej nazwy dla organizacji, a także uzgodnienie systemu wysokości składek członkowskich od Związków i znalezienie dodatkowego finansowania, aby zwiększyć budżet. Kilku uczestników przypominało, że najważniejsza jest praca do wykonania w Związkach wojewódzkich.

Zebrani zgodzili się, że powinniśmy zmienić wizerunek Federacji i zastanowić się kogo Federacja będzie reprezentować za 2-3 lata. Zaplanowano zorganizowanie kilku konferencji w następnym roku. Kontynuację dyskusji ustalono na 13 stycznia 2022 r. Pojawiła się także wstępna propozycja zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu pod koniec marca przyszłego roku.

Szczegółowy protokół z posiedzenia członkowie Federacji otrzymają w najbliższym czasie.