Aktualności

Posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji

7 października odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem mecenasa Piotra Włodawca. Głównym tematem spotkania było szczegółowe omówienie spraw organizacyjnych dotyczących Zjazdu Federacji, który planowany jest na dzień 28 października br. w Warszawie.

W zastępstwie za członka Zarządu Grzegorza Brodziaka udział wziął Pan Aleksander Dargiewicz Prezes KZPPTCH POLPIG. Ustalono godziny rozpoczęcia i zakończenia Zjazdu oraz podział na część wewnętrzną oraz otwartą. Do Związków zostaną przesłane zaproszenia na Zjazd najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym Zjazdem oraz wszystkie materiały na Zjazd. Członkowie Zarządu omówili projekty uchwał dotyczące zmian w Statucie Federacji, zmiany nazwy organizacji oraz wysokości składek.

Omówiono wszystkie techniczne sprawy związane ze Zjazdem. We wtorek 12 października Mecenas ma przesłać ostateczne treści uchwał i program Zjazdu do biura Federacji i po akceptacji członków Zarządu w kolejny dzień zostaną wysłane zaproszenia do członków Federacji.