Aktualności

Posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji

Dnia 16 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji. W spotkaniu uczestniczyło pięciu członków Zarządu i Prezes Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig Aleksander Dargiewicz.

Posiedzenie otworzył i prowadził Mariusz Olejnik Prezes Federacji zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu w dniu 20.04.2021 r.
  2. Sprawy bieżące w tym: informacja o korespondencji i spotkaniach, sytuacji finansowej oraz zestawienie składek członkowskich i wpłat na kampanię informacyjną.
  3. Podsumowanie spotkania w ramach Przechlewskiego Forum Rolników- członek Zarządu Grzegorz Brodziak.
  4. Informacja o spotkaniach Rad Społecznych.
  5. Dyskusja nad formą kampanii społeczno- informacyjnej dotyczącej dzierżaw.
  6. Informacja o inicjatywie Centrum Mediacji- Prezes KZPPTCH POLPIG Aleksander Dargiewicz.
  7. Sprawy różne.