Aktualności

Posiedzenie Zarządu Federacji w dniu 6 września 2021 r.

Dnia 6 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji w formie wideokonferencji. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu: Mariusz Olejnik, Waldemar Rolewski, Hubert Kulesza, Grzegorz Brodziak.

Zatwierdzono jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu z udziałem Prezesów Związków w dniu 26 sierpnia 2021 r. Ustalono przesłanie protokołu do wiadomości wszystkich członków Federacji.

Prezes Mariusz Olejnik przekazał informację o wysłaniu pisma do Związków w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Federacji. Wysłaliśmy także pismo z prośbą o spotkanie Zarządu Federacji z kierownictwem KOWR. Otrzymaliśmy pismo od Prezesa Aleksandra Dargiewicza o zgłaszanie jako Federacja swoich kandydatów na mediatorów w utworzonym Centrum Mediacji i Arbitrażu przy POLPIG.

Prezes Mariusz Olejnik w dyskusji na temat ostatniego posiedzenia z udziałem Prezesów Związków powiedział, że dobrze było spotkać się i wysłuchać o problemach wszystkich Związków. Na tej podstawie zostały przygotowane wnioski na Zjazd Federacji. Szkoda, że Związki ze Szczecina, Koszalina i warmińsko- mazurski nie podłączyły się do posiedzenia. Prezes Waldemar Rolewski wyraził niepokój nad likwidacją dużych gospodarstw rolnych oraz nad raportem KOWR-u dotyczącym czynszu dzierżawnego. Temat czynszów dzierżawnych jego zdaniem powinniśmy podnieść na spotkaniu z Dyrekcją KOWR-u. Prezes Grzegorz Brodziak uważa, że spotkanie było pełne otwartych komentarzy i konstruktywnych propozycji dla przyszłych działań Federacji. W oparciu o te propozycje należy ułożyć program dalszej działalności Federacji.

Ustalono termin Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Federacji na 28 października 2021 r. na ul. Hożej w Warszawie. Do Statutu zaproponowano wprowadzić zmianę ilości delegatów z 5 osób na 3 osoby. Prezes Waldemar Rolewski popiera tą zmianę ze względu na trudności z frekwencją i zmniejszenie kosztów organizacyjnych. Tą zmianę poparli także pozostali uczestnicy posiedzenia. Dodatkowo Prezes Waldemar Rolewski uważa, że należy doprecyzować sformułowanie, że Prezes jest jednocześnie członkiem Zarządu. Należy zmienić także sposób reprezentacji organizacji. Do Statutu zaproponujemy także wprowadzenie możliwości uczestniczenia w Zjeździe zdalnie lub hybrydowo.

W podsumowaniu Prezes Mariusz Olejnik przekazał, że spróbuje ustalić w najbliższym czasie spotkanie z Ministrem lub Wiceministrem Rolnictwa, spróbujemy ustalić termin spotkania grupy roboczej składającej się z przedstawicieli Federacji i KOWR-u do wypracowania zasad tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej oraz będziemy zbierali uwagi do PS dla WPR na lata 2023- 2027. Ponadto przygotowujemy pismo z prośbą o spotkanie do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.