Aktualności

Posiedzenie Zarządu Federacji – „Stawy” Kulesza

3 lipca 2020 r. w Kuźnicy Zbąskiej woj. wielkopolskie odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji poszerzone o gości ze związków członków Federacji.

Na spotkaniu omówiono udział w spotkaniach przedstawicieli Zarządu, korespondencję przychodzącą i wychodzącą Federacji, sytuację finansową oraz przyjęto plan działania do końca bieżącego roku. Ustalono spotkanie ze Stowarzyszeniem Dzierżawców z Koszalina po 12 lipca 2020 r. . Zarząd Federacji po dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę o podpisaniu przez Federację stosownego Porozumienia z wykonawcą cyklu filmów „Na chłopski rozum” Fundacją Ludzie Środowisko Ekologia reprezentowaną przez Pana Henryka Wawera – za wykonanie 2-3 filmów, w zależności od potrzeb. Ustalono, że Zarząd Federacji będzie decydował o tematyce filmów i będzie poszukiwał ewentualnych sponsorów finansujących produkcje w/w filmów. W dyskusji przyjęty skromny, ze względu pandemię koronowirusa i na okres zbliżających się żniw plan działania do końca br. tj:

  1. Zorganizowanie spotkania dot. tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej na przykładzie dużych gospodarstw z dużą skalą produkcji zwierzęcej- proponowana data 8 lipca br.
  2. Uruchomienie strony internetowej Federacji
  3. Wnioskowanie o odwieszenie Rad Społecznych przy Dyrektorach Oddziałów Terenowych KOWR
  4. Poszukiwanie kolejnego najemcy na wspólne użytkowanie biura.
  5. Nawiązanie kontaktów z osobami bądź instytucjami do pomocy przy opracowaniu uwag od PROW 2021-27
  6. Zorganizowanie na przełomie października – listopada Zjazdu Federacji (jeżeli w czasie pandemii będzie to możliwe).