Aktualności

Posiedzenie Zarządu Federacji – „Stawy” Kulesza

3 lipca 2020 r. w Kuźnicy Zbąskiej (woj. wielkopolskie) odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji poszerzone o gości ze związków członków Federacji.

Podczas zebrania omówiono udział w spotkaniach przedstawicieli Zarządu, korespondencję przychodzącą i wychodzącą Federacji, sytuację finansową oraz przyjęto plan działania do końca bieżącego roku. Ustalono spotkanie ze Stowarzyszeniem Dzierżawców z Koszalina na termin po 12 lipca 2020 r. Po dyskusji Zarząd Federacji jednogłośnie podjął uchwałę o podpisaniu przez Federację stosownego porozumienia z wykonawcą cyklu filmów „Na chłopski rozum” – Fundacją Ludzie, Środowisko, Ekologia reprezentowaną przez pana Henryka Wawera. Porozumienie zakłada wykonanie 2-3 filmów, w zależności od potrzeb. Ustalono, że Zarząd Federacji będzie decydował o tematyce filmów i zajmie się poszukiwaniem ewentualnych sponsorów finansujących produkcję w/w filmów. Podczas dyskusji zdecydowano się na przyjęcie skromnego, ze względu na pandemię koronowirusa i na okres zbliżających się żniw, planu działania do końca br. tj:

  1. Zorganizowanie spotkania dot. tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej na przykładzie dużych gospodarstw z dużą skalą produkcji zwierzęcej – proponowana data 8 lipca br.
  2. Uruchomienie strony internetowej Federacji.
  3. Wnioskowanie o odwieszenie Rad Społecznych przy Dyrektorach Oddziałów Terenowych KOWR.
  4. Poszukiwanie kolejnego najemcy na wspólne użytkowanie biura.
  5. Nawiązanie kontaktów z osobami bądź instytucjami do pomocy przy opracowaniu uwag od PROW 2021-27.
  6. Zorganizowanie na przełomie października i listopada Zjazdu Federacji (jeżeli w czasie pandemii będzie to możliwe).