Aktualności

Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17 listopada odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 17 listopada. Źródło: Foto_Twitter/PolskiSenat

Z ramienia Ministerstwa w obradach uczestniczyli Ryszard Bartosik – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dr Waldemar Guba – Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz. Komisja rozpatrzyła Ustawę o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Federację na posiedzeniu reprezentował dr Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu.

Z uwagi na nieobecność Ministra Rolnictwa – Grzegorza Pudy zaplanowany drugi punkt obrad „Informacja Ministra Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń” został na wniosek Senatora Macieja Łuczaka przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji. Senatorowie oczekują expose nowego Ministra oraz obecności Głównego Lekarza Weterynarii Bogdana Konopki ze względu na potrzebę analizy zagrożenie ASF.

Więcej informacji na temat posiedzenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej agropolska.pl.

https://www.agropolska.pl/prawo/komisja-za-poprawkami-do-ustawy-dot-organizacji-hodowli-zwierzat,971.html