Aktualności

Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – ASF

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 12 października na wniosek grupy posłów wysłuchała „Informacji o pomocy skierowanej dla producentów trzody chlewnej poszkodowanych przez wirus Afrykańskiego Pomoru Świń oraz działań zmierzających do zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa oraz powołanie stałej podkomisji ds. zwalczania ASF”.

Uzasadnienie wniosku przedstawił poseł Zbigniew Ziejewski (KP).
Zwrócił on uwagę na coraz trudniejszą sytuację rolników w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zwłaszcza strefie czerwonej, gdzie na skutek wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) wielu hodowców było zmuszonych zlikwidować produkcję. Firmy skupujące tuczniki od rolników płacą 2 zł/kg, podczas gdy realne koszty produkcji wynoszą ok. 6 zł/kg. Wielu z nich oczekuje szybkich wypłat odszkodowań.

W wystąpieniu Ministra Szymona Giżyńskiego przekazano, że powinniśmy walczyć z lobby, które korzysta na ASF. Rynek związany z walką z ASF oszacował na 30 mld zł. Minister na cel wziął przemysł utylizacyjny, przetwórczy, firmy zabezpieczające bioasekurację i pośrednicy, którzy chcą, aby ASF w Polsce był jak najdłużej.

Wyrównywanie kwoty dochodu ze sprzedaży świń w strefach ASF

Straty rolników kalkulowane są w oparciu o liczbę sprzedanych sztuk a nie ich wagę. W strefach czerwonych sprzedane świnie są poprzerastane (150 kg), co pomniejsza kwotę wyrównania. W porównywanych wcześniejszych kwartałach średnia waga tucznika wynosiła 120 kg. Producenci, którzy wcześniej produkowali prosięta i przestawili się na produkcję tuczników zostali pominięci w programie wyrównania strat.

Ostrzał dzików i zbieranie padliny

Znacząca redukcja populacji dzików zostanie przeprowadzona w powiatach utrzymujących ponad 150 000 świń. Odstrzały sanitarne mają rozpocząć się po zbiorach kukurydzy i trwać 3 miesiące. Odstrzelone sanitarnie dziki od przyszłego roku mają być utylizowane bez konieczności przechowywania w chłodniach. Od lutego 2020 do 3 października 2021 odstrzelono 246 tys. dzików. Jest to zbyt mało, gdyż nieoficjalnie szacowana populacja dzików w Polsce przekracza 1 mln szt. Aby utrzymać populację na tym samym poziomie (bez redukcji) należy odstrzelić tyle samo (1 mln dzików). W przyszłym roku wynagrodzenie znalezienie padłego dzika zostanie podniesione do 200 zł (obecnie 100 zł). Wykorzystanie psów do wyszukiwania padłych dzików dały pozytywne rezultaty w okolicach Nowego Miasta. Szkolone psy mają w większym stopniu poprawić skuteczność wyszukiwania truchła dzików w całym kraju.

Zespół ASF przy premierze Morawieckim

Poseł Ajchler zakomunikował powstanie przy premierze Morawieckim zespołu, który ma zajmować się zwalczaniem ASF i koordynacją działań. Ekspertem i doradcą zespołu został prof. Pejsak. Redukcja populacji dzików nastąpi przez profesjonalne zespoły. Gospodarstwa utrzymujące świnie zostaną podzielone na komercyjne i niekomercyjne. Wówczas strefy czerwone mogłyby być zniesione po 3, a nie po 12 miesiącach jak dotychczas.

W posiedzeniu uczestniczył Aleksander Dargiewicz Prezes KZPPTCH POLPIG.