Aktualności

Posiedzenie on-line Zarządu i Prezydium Rady Federacji

5 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji online z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

Celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska Federacji dotyczącego potencjalnych problemów związanych ze znacznym wzrostem czynszów dzierżawnych w bieżącym roku oraz w latach kolejnych.

Rolnicy, którzy zawarli umowy dzierżaw z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa nie spodziewali się tak wysokich wzrostów kosztów produkcji związanych z zakupem paliwa, nawozów, energii i czynszów dzierżawnych. Dochody osiągane ze sprzedaży produktów rolnych u części rolników nie rekompensują obecnych kosztów działalności rolniczej.

Uzgodniono argumenty do przedstawienia na piśmie adresowanym do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wiadomości Kierownictwa KOWR. Uczestnicy spotkania zasugerowali konieczność spotkania się z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem wraz z organizacjami, które także przedstawiły swoje uwagi i propozycje w powyższej sprawie.