Aktualności

Konferencja w Senacie „Przyszłość rolnictwa ekologicznego po 2022 roku”

13 kwietnia odbyła się w Senacie konferencja on-line nt. „Przyszłość rolnictwa ekologicznego po 2022 roku”. Federację reprezentował Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu.

Fot. Marta Marchlewska-Wilczak
Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13521,debata-na-temat-przyszlosci-rolnictwa-ekologicznego.html

Obrady dotyczyły m.in. wdrażania unijnej strategii „Od pola do stołu”, bioróżnorodności czy Zielonego Ładu. Podczas spotkania eksperci i praktycy przedstawili obecny stan i uwarunkowania prawne, w ramach których w Polsce i Unii Europejskiej jest produkowana żywność ekologiczna. Mowa była m.in. o założeniach Zielonego Ładu, który do 2030 r. przewiduje wzrost produkcji ekologicznej do 25%. Rozmawiano też o rozwiązaniach prawnych, dotyczących rolnictwa ekologicznego, które będą obowiązywać po 2022 r.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie na stronie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13521,debata-na-temat-przyszlosci-rolnictwa-ekologicznego.html