Aktualności

Innowacje w sektorze rolno-spożywczym

28 września 2021 roku w Toruniu odbył się panel Regionalnego Forum Innowacji w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju.

Został zorganizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego SA. Patronat merytoryczny nad debatami: Innowacje w przemyśle spożywczym – kogo na to stać? oraz Nowe modele biznesowe w gospodarce obiegu zamkniętego, organizowanymi w ramach Regionalnego Forum Innowacji, objął Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Federację reprezentował Pan Grzegorz Brodziak Członek Zarządu.

Spotkania poprowadził Mariusz Kluszczyński z TVP Bydgoszcz, który rozpoczął od pytania, jak czas pandemii COVID-19 wpłynął na to, co dzieje się w branży spożywczej.

Po przerwie, w części poświęconej Nowym modelom biznesowym w gospodarce obiegu zamkniętego, odbyły się trzy wystąpienia, w tym Pana Grzegorza Brodziaka.

W swoim wystąpieniu opowiedział o tym, jak od 27 lat jego firma buduje przedsiębiorstwo spożywcze, tak żeby nie marnować zasobów. Począwszy od produkcji zbóż na polach, przez wytwarzanie paszy do chowu zwierząt, następnie hodowlę zwierząt, ubój i przetwórstwo, a skończywszy na produkcji energii z odchodów zwierząt (biogazownie). Zaznaczył wartość świadomego ograniczenia konsumpcji przy jednoczesnym wybieraniu właściwego produktu. Żywność produkowana w jego firmie wytwarzana jest bez konserwantów, dzięki utrzymaniu krótkiego łańcucha produkcji.

Szczegółowa relacja ze spotkania pod linkiem https://pracodawcyrolni.pl/aktualnosci/innowacje_w_sektorze_rolno-spo%C5%BCywczym_%E2%80%93_kogo_na_to_sta%C4%87_relacja_z_%C5%9Bwi%C4%99ta_nauki_i_technologii_w_wojew%C3%B3dztwie_kujawsko-pomorskim/8