Aktualności

Federacja przystąpiła do Komitetu Strajkowego

W związku z zawiązaniem w dniu 8 października Komitetu Strajkowego przez organizacje rolnicze, Federacja Związków Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zadeklarowała przystąpienie do wyżej wymienionego Komitetu Strajkowego.

Źródło: https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/inne/nieoficjalnie-ponad-50-tysiecy-rolnikow-protestuje-w-warszawie,585.html

Komitet Strajkowy utworzony przez wiele organizacji rolniczych powstał m.in. aby odrzucić wprowadzenie nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt.

Jako organizacja reprezentująca ponad tysiąc towarowych gospodarstw rolnych Federacja uważa, że ustawę powinno się odrzucić w całości i procedować w myśl zasad z uwzględnieniem czasu na konsultacje społeczne. Utrzymanie dotychczasowych zasad dotyczących uboju rytualnego zarówno dla drobiu i bydła pozwoli zachować stabilność ekonomiczną hodowców i utrzymać eksport tych gatunków mięsa na wysokim poziomie.