Aktualności

Dość szkodliwych kontroli! Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych apeluje do instytucji publicznych.

Do Biura DZDiWNR docierają  informacje o nieuzasadnionych kontrolach instytucji publicznych w gospodarstwach rolnych i hodowlanych.

Kontrolerzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa ustalonych przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a do sposobu przeprowadzania przez nich kontroli można mieć wiele zastrzeżeń.


Prezes Zarządu DZDiWNR Pan Marek Baryłko wystosował apel do trzech instytucji na szczeblu wojewódzkim:

1. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

http://piorin.gov.pl/ds-struktura/ds-wi/ds-kierownictwo/

2.  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

https://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php?dzial=onas&pod=delegatury

3. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
we Wrocławiu

https://www.gov.pl/web/wsse-wroclaw/kierownictwo-wsse

DZDiWNR prosi wszystkich, których dotyczą podobne kontrole o zgłaszanie się do Biura naszego Związku mailowo: biuro.związku@gmail.com lub telefonicznie 503 839 851.