O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

Bayer

Przedsiębiorca

MIESIĘCZNIK FEDERACJI

 

 

 

Władze


Władzami Federacji są:

  • Zjazd Federacji,
  • Rada Federacji,
  • Zarząd Federacji,
  • Komisja Rewizyjna Federacji

Zjazd jest najwyższą władzą Federacji.

Rada Federacji jest organem doradczym Federacji między Zjazdami.

Zarząd Federacji kieruje działalnością Federacji w zakresie określonym
przez Statut oraz uchwały Zjazdu i Rady Federacji.

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontroli działalności Federacji.


Skład Zarządu Federacji:


p.o. Prezes Zarządu: Mariusz Olejnik
     
Członkowie  Zarządu Federacji:
1. Waldemar Rolewski   - Wiceprezes Zarządu
2. Romuald Jankowski   - Wiceprezes Zarządu
3. Zygmunt Jodko   - Członek Zarządu
4. Waldemar Dobrowolski
  - Członek Zarządu
5. Grzegorz Brodziak   - Członek Zarządu
6. Hubert Kulesza
  - Członek Zarządu

Skład Rady Federacji:

 

Członkowie Rady Federacji:

1. Feliks Skotnicki  

5. Piotr Włodawiec

2. Paweł Wachowiak  

6. Władysław Butor

3. Andrzej Okoniewski  

7. Zbigniew Studniarski

4. Maciej Skibniewski   8. LeszekWojciechowski

Komisja Rewizyjna:

1. Benedykt Ślęzak

- Przewodniczący

2. Mikołaj Chełkowski  

- Wiceprzewodniczący

3. Kazimierz Stoltman  

- Sekretarz