Aktualności

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu

„Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”

fot. strona Forum Ekonomicznego

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej.

Dyskutuje się na niej nie tylko o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Do Karpacza na trzy dni zjechały się najważniejsze osoby w kraju oraz w regionie: liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki.

Federację reprezentował Mariusz Olejnik Prezes Zarządu, który uczestniczył m.in w debacie Sektor rolno- spożywczy wczoraj- dziś – jutro.

Źródło informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/event/xxxii-forum-ekonomiczne/