Aktualności

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji z Kierownictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dnia 16 listopada 2021 r. w Centrali KOWR odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji z Kierownictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W spotkaniu z ramienia Federacji uczestniczyli Panowie: Mariusz Olejnik Prezes Zarządu, Waldemar Rolewski Wiceprezes Zarządu, Grzegorz Brodziak Wiceprezes Zarządu i Hubert Kulesza Członek Zarządu. Kierownictwo KOWR-u było reprezentowane przez: Pana Wojciecha Kędzię Zastępcę Dyrektora Generalnego KOWR, Pana Piotra Jaźwińskiego p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem, Pana Mirosława Borzyma p.o. Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem i Pana Michała Siewierskiego Kierownika Wydziału Zespołu Nietrwałego Mienia Zasobu.

Prezes Mariusz Olejnik przedstawił punkty, które chcieliby omówić przedstawiciele Federacji:

  1. Omówienie zasad przedłużania umów na kończące się dzierżawy.
  2. Wnioski po trzech przetargach pilotażowych na Ośrodki Produkcji Rolnej i przeprowadzonej kontroli.
  3. Dyskusja nad możliwością powołania roboczego Zespołu z przedstawicieli DG KOWR i Federacji do wypracowania zasad tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej.

Podstawą do dyskusji było omówienie trzech pilotażowych przetargów na utworzenie Ośrodków Produkcji Rolniczej na Wielkopolsce.

Na końcu ustalono termin spotkania zespołu roboczego do wypracowania zasad tworzenia ośrodków produkcji rolniczej z udziałem DG KOWR i Federacji na 8 grudnia br. o godz. 11.30. w siedzibie Dyrekcji Generalnej KOWR. Szczegółowy protokół ze spotkania zostanie przesłany członkom Federacji po zaakceptowaniu treści przez KOWR.