Aktualności

Spotkanie Porozumienia Rolników

8 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Rolników „Zboża, oleiste, białkowe razem”.

Prezes Mariusz Olejnik otworzył spotkanie, na którym obecni byli przedstawiciele poszczególnych organizacji.

Na początku spotkania omówiono projekt tworzonej dla Porozumienia strony internetowej.

W dalszej części spotkania Pan Wiesław Gryn zrelacjonował spotkanie organizacji rolniczych z Ministrem Rolnictwa Czesławem Siekierskim, które odbyło się 6 lutego br.

Rozmawiano na temat trwających protestów rolników w różnych częściach kraju. Uzgodniono, że Porozumienie będzie trzymać wspólny front z protestującymi i wspierać ich działania, bo postulaty wszyscy mają podobne.

Porozumienie będzie przygotowywać stanowiska i prezentować je w mediach.

Za około 2-3 miesiące planowane jest kolejne spotkanie z Panem Ministrem Rolnictwa i dyskusja na temat realizacji postulatów przekazanych na spotkaniu 15 stycznia Panu Ministrowi.