Aktualności

Spotkanie Polskiej Federacji Rolnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 lutego 2024 r. przedstawiciele Zarządu Federacji spotkali się z Ministrem Czesławem Siekierskim i jego współpracownikami

Spotkanie odbyło się na prośbę Polskiej Federacji Rolnej.

Z ramienia Polskiej Federacji Rolnej uczestniczyli:

Mariusz Olejnik- Prezes Zarządu

Waldemar Rolewski- Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Brodziak- Wiceprezes Zarządu

Z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Czesław Siekierski- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lidia Kostańska- Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi

Krzysztof Smaczyński- Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin

Konrad Gwóźdź- Doradca Ministra

Na wstępie Prezes Mariusz Olejnik przedstawił krótką informację o Polskiej Federacji Rolnej i poinformował, że priorytetową sprawą jest dla naszego środowiska  zatrzymanie likwidacji towarowych gospodarstw: dotyczy tych którzy nie wyłączyli 30 % gruntów i tych którzy wyłączyli. Chodzi o zapewnienie możliwości  przedłużania umowy dzierżawy na dłuższy okres bez kolejnych wyłączeń. Prezes Mariusz Olejnik przedstawił wnioski ze złożonego Premierowi Donaldowi Tuskowi przez Federację pisma, a kopię pisma pozostawił Panu Ministrowi.

Prezes Grzegorz Brodziak podkreślił jak ważna jest kontynuacja i nie doprowadzanie do likwidacji produkcji zwierzęcej. Istotne jednocześnie jest utrzymanie zatrudnienia.

Prezes Mariusz Olejnik przekazał, że wielu spółkom które nie wyłączyły 30 % gruntów w najbliższym czasie kończą się umowy dzierżawy i rozsądnym rozwiązaniem jest zmiana w Zarządzeniu nr 104/2023/Z Dyrektora Generalnego KOWR przesuwająca okres wydania nieruchomości z 12 do 24 miesięcy.

Pan Minister Czesław Siekierski podkreślił, że utrzymanie produkcji zwierzęcej jest dla niego bardzo istotne. Trzeba zadbać o interesy wszystkich rolników i uzyskać pewne kompromisy.

Prezes Mariusz Olejnik przedstawił możliwość tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej. Dotychczasowo pilotażowo utworzone OPR-y nie były tworzone według zasad gwarantujących utrzymanie produkcji i zatrudnienia. Prezes Waldemar Rolewski przekazał Panu Ministrowi, że zespół składający się przedstawicieli KOWR-u i Federacji wypracował zasady tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej.

Wstępnie kolejne spotkanie członków Zarządu PFR z Panem Ministrem Czesławem Siekierskim i przedstawicielami Kierownictwa KOWR ustalono na 12 lutego br.

fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi