Aktualności

Spotkanie Komisarza Janusza Wojciechowskiego z przedstawicielami organizacji rolniczych

W dniu 18 czerwca br. w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Spożywczego odbyło się spotkanie związków producentów zbóż oraz producentów i hodowców zwierząt z Komisarzem UE Januszem Wojciechowskim.

Spotkanie dotyczyło zmian w Krajowym Planie Strategicznym. Uzgodniono wstępnie duże zmiany w ekoschematach i zostaną one przedstawione  Ministrowi Rolnictwa na spotkaniu 22.06.2022. Ekoschematy zostaną podzielone na 3 działania: 1-dobrostan zwierząt, 2-rolnictwo węglowe, 3-wsparcie uprawy roślin miododajnych.

Poszczególne elementy działań będą punktowane i odpowiednio płatne. Na wsparcie dobrostanu zwierząt przeznaczona jest kwota 2 mld zł rocznie. Celem zmian jest zatrzymanie spadku ilości gospodarstw utrzymujących zwierzęta (dziennie w Polsce ubywa ich 100). Szansę na wsparcie będą mieli producenci trzody (do tej pory z tego nie korzystali). Jednak wsparcie będzie ograniczone do 150DJP. Powstanie też znak jakości dobrostanu.

Padł wniosek o dodatkowe punkty za biogazownie i poferment. W spotkaniu wziął udział członek Zarządu Federacji Waldemar Dobrowolski