Aktualności

Seminarium pt. „Rolnictwo przyszłości: Jak Top Farms adaptuje się do zmieniających się warunków klimatycznych”

5 lipca 2024r. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

foto. IERiGŻ

Dnia 5 lipca 2024 r. w IERiGŻ-PIB odbyło się seminarium hybrydowe pt. „Rolnictwo przyszłości: Jak Top Farms adaptuje się do zmieniających się warunków klimatycznych”. Referat wygłosił Błażej Binkowski – Członek Zarządu spółek Jagrol, Top Farms Wielkopolska, Książ-Rol.  

W Seminarium zdalnie uczestniczyli Prezesi Grzegorz Brodziak i Waldemar Rolewski.

Wypowiedź Pana Błażeja Binkowskiego dostępna jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=zpKEVmT0fQk&t=87s

Źródło: http://www.ierigz.waw.pl/aktualnosci/seminaria-i-konferencje/25601,55,3,0,1720434026.html