Aktualności

Posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Rolnej

Spotkanie odbyło się 26 marca w Warszawie.

Posiedzenie Zarządu PFR otworzył i prowadził Prezes Mariusz Olejnik.

Zaakceptowano przyjęty wcześniej porządek obrad:

  1. Informacja o korespondencji i spotkaniach członków Zarządu, sprawy finansowe i składki członkowskie.
  2. Przygotowanie do Zjazdu Polskiej Federacji Rolnej- przyjęcie porządku obrad, ustalenie listy zaproszonych gości, obsługa prawna, inne sprawy organizacyjne.
  3. Analiza i podział zadań w Zarządzie.
  4. Sprawy różne.

W spotkaniu uczestniczył także członek Prezydium Rady Mirosław Dackiewicz i Mecenas Piotr Włodawiec.

Głównym tematem posiedzenia było ustalenie porządku obrad na planowanym na 25 kwietnia Zjeździe Federacji. Uzgodniono też listę gości na część otwartą Zjazdu.

W dalszej części spotkania rozmawiano o planowanych na najbliższy okres spotkaniach np. z KOWR i Ministrem Rolnictwa. Ważnym tematem była też sprawa naliczania czynszów dzierżawnych według nowych zasad.

Uzgodniono zorganizowanie w dniu 17 kwietnia spotkania on-line dla Prezesów wszystkich Związków regionalnych, Zarządu i Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Federacji.