Aktualności

Forum Finansowania Agrobiznesu

Forum odbyło się w Warszawie 27 marca br.

Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grzegorz Brodziak, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Rolnej w swoich wystąpieniach otwierających Forum Finansowania Agrobiznesu wskazywali na znaczenie dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, bankami a administracją państwową.

Grzegorz Brodziak, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Rolnej stwierdził, że program Forum dotyka wszystkich głównych problemów i wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj rolnictwo polskie oraz europejskie. Na sali znaleźli się już dziś i będą jutro wszyscy interesariusze związani z tą tematyką. Zainteresowani tym, co powinno się zdarzyć w rolnictwie w najbliższym czasie i też w perspektywie długofalowej, żeby rzeczywiście mogło być skuteczne, wydajne i odporne na kryzysy. Zwrócił również uwagę, że w Polsce mamy specyficzną sytuację, jeśli chodzi o organizacje rolnicze i reprezentację sektora. Nadal jest to znacznie ponad 100 organizacji i jak mu się wydaje, jest to jedna z barier w prowadzeniu skutecznego dialogu z ustawodawcą i innymi interesariuszami. Zwłaszcza jeśli chodzi o podejście do rolnictwa w jego poszczególnych sektorach i przy tak dużym zróżnicowaniu, jakie mamy w Polsce. Dotyczy ono również poszczególnych regionów, sektorów oraz kierunków produkcji.

Jeśli chodzi o branżę finansową, to Grzegorz Brodziak zgodził się z tym, że dziś dochodzi tu do pewnego przeregulowania, dlatego ważne jest udrażnianie ścieżki finansowania dla sektora rolniczego.

Zwrócił uwagę, że wbrew temu, co pojawia się dziś w trakcie protestów, wiele elementów Europejskiego Zielonego Ładu ma sens i trzeba je zweryfikować oraz wdrożyć również w interesie rolnictwa w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.

Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który między innymi odpowiada za współpracę z rynkiem finansowym, w wystąpieniu otwierającym mówiąc w imieniu ministra rolnictwa, dr. Czesława Siekierskiego stwierdził, że Forum ma być cyklicznym wydarzeniem, które będzie skupiało przedstawicieli sektora bankowego, rolnictwa, przetwórstwa, ale także polityków i urzędników.

Źródło: https://bank.pl/goscie-forum-finansowania-agrobiznesu-2024-o-wyzwaniach-zwiazanych-z-finansowaniem-sektora-rolnego/