O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

Bayer

Przedsiębiorca

MIESIĘCZNIK FEDERACJI

 

 

 

Władze


Władzami Federacji są:

  • Zjazd Federacji,
  • Rada Federacji,
  • Zarząd Federacji,
  • Komisja Rewizyjna Federacji

Zjazd jest najwyższą władzą Federacji.

Rada Federacji jest organem doradczym Federacji między Zjazdami.

Zarząd Federacji kieruje działalnością Federacji w zakresie określonym
przez Statut oraz uchwały Zjazdu i Rady Federacji.

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontroli działalności Federacji.


Skład Zarządu Federacji:


Prezes Zarządu: - Leszek DEREZIŃSKI
     
Członkowie  Zarządu Federacji:
1. Waldemar Rolewski   - Wiceprezes Zarządu
2. Romuald Jankowski   - Wiceprezes Zarządu
3. Mariusz Olejnik   - Wiceprezes Zarządu
4. Zygmunt Jodko   - Członek Zarządu
5. Waldemar Dobrowolski
  - Członek Zarządu
6. Grzegorz Brodziak   - Członek Zarządu
7. Waldemar Sekściński   - Członek Zarządu
8. Hubert Kulesza
  - Członek Zarządu

Skład Rady Federacji:

 

Przewodniczący Rady Federacji: -Wojciech Hołownia
     

Członkowie Rady Federacji:

1. Roman Wiatrowski  

7. Maciej Skibniewski

2. Tadeusz Mochalski  

8. Piotr Włodawiec

3. Wojciech Rymaszewski  

9. Władysław Butor

4. Feliks Skotnicki  

10. Tomasz Zdziebkowski

5. Paweł Wachowiak

  11. Zbigniew Studniarski

6. Andrzej Okoniewski

 

 


Komisja Rewizyjna:

1. Benedykt Ślęzak

- Przewodniczący

2. Mikołaj Chełkowski  

- Wiceprzewodniczący

3. Kazimierz Stoltman  

- Sekretarz