O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

Unia Europejska

GEOPA
(GROUPE EMPLOYEURS des Organisations Professionnelles Agricoles de la CE-COPA)

Tworzą ją organizacje narodowe, które w swoich krajach są upoważnione do obrony specyficznych interesów pracodawców rolnych na arenie socjalnej.

COPA dała mandat GEOPA do reprezentowania pracodawców rolnych przed władzami Wspólnoty i organizacjami pracowników rolnych w UE.

GEOPA reprezentuje pracodawców w "Komitecie Socjalnego Dialogu - Rolnictwo" przy Komisji Europejskiej.

Jest upoważniona do podpisywania umów z Europejską Federacją Związków Zawodowych (EFFAT).