O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

Unia Europejska

COPAComité des Organisations Professionelles Agricoles (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) powstał 6 września 1958 roku po Konferencji w Stresa i zrzesza obecnie 29 organizacji związkowych rolników z całej Piętnastki unijnej. W obecnej kadencji (2 lata) Przewodniczącym COPA jest Peter Gaemelke, Prezes Duńskiej Rady Rolnej.

COGECAComité Géneral de la Cooperation Agricole (Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej) powstał 24 września 1959 r. i zrzesza 17 organizacji spółdzielczych Unii Europejskiej. Przewodniczącym COGECA jest Eduardo Baamonde, z hiszpańskiej spółdzielczości.

COPA i COGECA:

    tworzą największe lobby rolne w UE,
  • wpływają na Wspólną Politykę Rolną,
  • współpracują z organami Unii Europejskiej:
- Komisja Europejską,
- Radą Europejską,
- Parlamentem Europejskim,
- Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,
- Komitetem Regionów,
    bronią interesów rolników wobec ustaleń instytucji,
  • mają olbrzymi wkład w formowanie i realizację,
  • promują i ułatwiają współpracę związków rolniczych organizacji spółdzielczych i samorządu rolniczego w ramach Unii Europejskiej i jej polityce międzynarodowej.