O Federacji
Zadania
Władze
Statut
Zwiazki w terenie
Aktualnosci
Unia Europejska
Linki
Kontakt

 

Bayer

Przedsiębiorca

MIESIĘCZNIK FEDERACJI

 

 

 


AKTUALNOŚCI


28 lutego Krajowa Federacja Producentów Zbóż zorganizowała w Hotelu Rodan w Kórniku (woj. wielkopolskie) szkolenie "Technologia uprawy zbóż konsumpcyjnych II". Program szkolenia obejmował następujące tematy: 1) Jak kreować efektywność zabiegów fungicydowych w świetle aktualnych i możliwych problemów w uprawie zbóż - referowała dr inż. Zuzanna Sawiński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 2) Wpływ zmian klimatycznych (pogodowych) na zagrożenia ze strony szkodników w uprawie zbóż - dr Grzegorz Pruszyński IOR-PIB w Poznaniu oraz 3) Wpływ jakości preparatu na skuteczność i stabilność mieszaniny w ochronie plantacji zbóż - dr inż. Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczył Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji.

28 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa w kilku punktach: 1) o zadaniach zrealizowanych przez KOWR w 2017 r. i planowanych zadaniach na 2018 r.; 2) o zadaniach zrealizowanych przez ARiMR w 2017 r. i planowanych  na 2018 r.; 3) rozpatrzenie informacji o priorytetach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 do 2030 roku. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski i Barbara Jaworska.

28 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

27 lutego porządkiem dziennym posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Projekt upoważnia Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) do wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W tym koszt realizacji badań to 2 mln zł. Projekt ustawy przyjęto jednogłośnie. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

23 lutego w Barzkowicach w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się spotkania: 1) członków Związku Pracodawców Rolnych w Szczecinie, w trakcie którego podsumowano działalność związku za 2017 r.; 2) wspólne spotkanie członków Związku Pracodawców Rolnych oraz członków Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z przybyłymi gośćmi z Warszawy i woj. zachodniopomorskiego. Poruszane były następujące problemy: projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP, w tym temat dzierżawców, którzy nie oddali 30 proc. ziemi. Podkreślano, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na przedłużanie im dzierżawy. Trzecim i ostatnim punktem posiedzenia było posiedzenie zarządu Federacji z udziałem prezesów związków regionalnych i członków komisji rewizyjnej. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy bieżące Federacji, a także projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP.

16-18 lutego w Łodzi odbyły się XVIII  Międzynarodowe Targi Ferma Bydła i XXI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. W trakcie targów odbyło się kilka paneli branżowych: Forum Hodowli Bydła - Produkcji Mleka i Żywca Wołowego, Forum Polsko-Ukraińskie, Forum Hodowli Trzody Chlewnej, a także Forum Hodowli Drobiu. W targach wzięli udział prezesi związków regionalnych wchodzących w skład Federacji.

16 lutego w Warszawie w siedzibie Krajowego Zrzeszenia Spółdzielczości Mleczarskiej odbyło się spotkanie z Czesławem Siekierskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego zatytułowane "Przyszłości rolnictwa i produkcji żywności - najważniejsze pytania i odpowiedzi". W trakcie spotkania przewodniczący podkreślił, że po 2020 roku muszą być wydzielone środki na obronność, uchodźców, zmiany klimatyczne i ochronę granic. Następuje zmniejszenie budżetu UE z powodu brexitu. Tak więc w kasie UE brakuje 25 mld euro. Trzeba będzie zwiększyć składkę narodową oraz wprowadzić oszczędności, polegające na zmniejszeniu kwoty w dziale - polityka spójności. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes Waldemar Rolewski.

14 lutego w Warszawie w gmachu resortu rolnictwa odbyło się kolejne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Porządek obrad obejmował: pytania do ministra Krzysztofa Jurgiela, projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP z 1991 roku. Oprócz tego informację w sprawie stanowiska rządu do komunikatu KE "Przyszłość rolnictwa i produkcja żywności" i program hodowli koni w Polsce. Federację reprezentował prezes Leszek Dereziński, który jest przewodniczącym Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

13 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego kontynuowano omawianie propozycji zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie innych ustaw oraz w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, a także wiceprezes Mariusz Olejnik.

7 lutego w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone omówieniu propozycji zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie innych ustaw. W posiedzeniu uczestniczył prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Mariusz Olejnik, a także Barbara Jaworska.

7 lutego kolejne posiedzenie komisji rolnictwa w Sejmie dotyczyło informacji resortów: rolnictwa oraz inwestycji i rozwoju, a także ministra środowiska na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody chlewnej i bydła. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski stwierdził, że należy wskazać tereny, które mogą być przeznaczone pod produkcję oraz obszary, gdzie takie inwestycje nie powinny powstawać. Obecni na posiedzeniu rolnicy wskazywali na ciągłe utrudnienia w inwestowaniu i rozwijaniu gospodarstw, nawet w przypadku małych ferm. Przedstawiciele organizacji ekologicznych z kolei krytykowali usytuowanie ferm w pobliżu ich domów. Z ramienia Federacji w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes Waldemar Rolewski oraz Barbara Jaworska.

7 lutego sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację na temat innych możliwości produkcji zwierzęcej w gospodarstwach, które zaprzestały hodowli trzody chlewnej. W ocenie specjalistów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, najbardziej realną alternatywą dla tych gospodarstw jest przestawienie się na chów bydła czystych ras mięsnych. Rozważana jest także możliwość przestawienia się na hodowlę koni zimnokrwistych, drobiu czy kaczek. Innym kierunkiem jest ogrodnictwo lub sadownictwo. W posiedzeniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński oraz Barbara Jaworska.

7 lutego w Warszawie w siedzibie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" odbyło się spotkanie zarządów Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i zarządu NSZZ RI "Solidarność". Omawianymi tematami były zmiany w ustawach: o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP; 2) ustawa o dzierżawie rolniczej; 3) współpraca między organizacjami m.in. w radach społecznych przy oddziałach terenowych KOWR; 4) sytuacja na rynkach rolnych; 5) Prawo łowieckie, w tym fundusz odszkodowawczy, ustawa o bioasekuracji obowiązującej cały kraj. Z ramienia Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Waldemar Rolewski oraz Barbara Jaworska.

6 lutego sejmowe komisje rolnictwa i środowiska kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Z Federacji obecni byli: Hubert Kulesza, członek zarządu Federacji i Barbara Jaworska.

5 lutego sejmowe komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywały sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042). W posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Mochalski, członek rady Federacji i Barbara Jaworska reprezentująca biuro Federacji.

3 lutego w Warszawie odbył się IV Kongres Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski podkreślał, że głównym celem na 2018 r. jest uruchomienie projektu "Z Gruntu Polska", który będzie skupiać się na odtworzeniu lokalnego rolnictwa. Poruszył także sprawę rozszerzającego się wirusa ASF, którego wektorem jest nadpopulacja dzików. Podkreślił, że gospodarka łowiecka to majątek narodowy i powinna być w rękach państwa, a dochód z niej powinien zasilać polski budżet, a nie PZŁ. W kongresie uczestniczył prezes Leszek Dereziński.

2 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku, którego patronem medialnym jest wydawnictwo APRA. Finaliści konkursu zostali uhonorowani tytułem Rolnika Farmera Roku za najlepsze osiągnięcia w kategoriach: gospodarstwo rodzinne, ogrodnictwo, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, przedsiębiorstwa i grupy producenckie. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentował prezes zarządu Leszek Dereziński.

2 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku, którego patronem medialnym jest wydawnictwo APRA. Finaliści konkursu zostali uhonorowani tytułem Rolnika Farmera Roku za najlepsze osiągnięcia w kategoriach: gospodarstwo rodzinne, ogrodnictwo, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu, przedsiębiorstwa i grupy producenckie. Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych reprezentował prezes zarządu Leszek Dereziński.


30 stycznia porządkiem obrad senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi było omówienie sytuacji na rynku trzody chlewnej i związane z tym zagadnieniem rozporządzenie ministra rolnictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem wirusa ASF, który przekroczył linię Wisły. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

30 stycznia w Poznaniu w sali konferencyjnej siedziby spółki AGRII PLUS odbyło się spotkanie członków zarządu Federacji dot. wypracowania stanowiska w sprawie zasad dzierżaw nieruchomości rolnych w kontekście protokołu z dnia 18 stycznia br. z Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko, Hubert Kulesza, Grzegorz Brodziak oraz Romuald Jankowski.

26 stycznia w gmachu ministerstwa rolnictwa odbyło się spotkanie mające na celu wypracowanie stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia ministra rolnictwa  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzmocnienia  podejmowanych czynności w chlewniach i ich otoczeniu przez hodowców świń w obliczu rozszerzającego się wirusa ASF. Uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do omawianego projektu rozporządzenia i zdeklarowali, że ścisłym przestrzeganiem zasad bioasekuracji powinny być objęte wszystkie gospodarstw w Polsce utrzymujące trzodę chlewną.  Rozporządzenie przejdzie do konsultacji społecznych i od 1 marca wejdzie w życie. W spotkaniu uczestniczył prezes zarządu Federacji Leszek Dereziński.

25 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację resortu rolnictwa na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Informację przedstawił podsekretarz stanu w MRiRW - Ryszard Zarudzki, który poinformował, że w dokumencie tym zapisano 16 programów strategicznych, nadzorowanych przez resort rolnictwa oraz 5 programów, realizowanych przy współpracy z innymi resortami. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

24 stycznia wspólnie obradowały komisje rolnictwa i rozwoju wsi oraz do spraw Unii Europejskiej, w trakcie którego przeprowadzono pierwsze czytanie i rozpatrzono poselski projekt uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (druk nr 2168). Projekt przedstawiał poseł Robert Telus (PiS). Celem projektu jest zaznaczenie polskiej aktywności toczącej się debaty na forum Unii Europejskiej na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Federację podczas posiedzenia reprezentował członek zarządu Hubert Kulesza oraz Barbara Jaworska.

24 stycznia w Sejmie obradowała podkomisja do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, w tym fundusz odszkodowawczy (druk nr 1042). Po wielu zabiegach ostatecznie podkomisja prowadzona przez poseł sprawozdawcę Annę Paluch (PiS) pochyliła się nad pakietem kilkunastu poprawek PO i Nowoczesnej. Dotyczyły one m.in. ochrony konstytucyjnego prawa własności i zakazu wchodzenia myśliwych na prywatne posesje, odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych na co najmniej 500 m, wprowadzenia obowiązku publicznego informowania o polowaniach, skreślenia w ustawie pojęcia "tradycji łowieckiej" oraz wprowadzenie zakazu polowań zbiorowych oraz polowań z udziałem dzieci. Wszystkie poprawki opozycji zostały następnie odrzucone większością posłów PiS. Ustawa trafi teraz na połączone posiedzenia komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz  środowiska. W posiedzeniu uczestniczyli: Hubert Kulesza i Barbara Jaworska.

24 stycznia odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw monitoringu WPR. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki zaprezentował oczekiwania resortu rolnictwa względem propozycji zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Jaworska.

23 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczania Ryzyka, w trakcie którego omawiana była sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych oraz przedstawiony został przez Aleksandrę Szelągowską, dyrektora Departamentu Finansów MRiRW projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Projekt został przez członków zespołu odrzucony i potraktowany jak dodatkowy podatek nałożony na rolników. W posiedzeniu zespołu uczestniczył Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji.

19 stycznia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne ministra Henryka Kowalczyka i podsekretarza stanu w MRiRW Rafała Romanowskiego nt. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w tym funduszu odszkodowawczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych, rolnicy, myśliwi, leśnicy i przedstawiciele organizacji ekologicznych. Wiceminister Romanowski wyjaśnił, że czym innym jest normalne polowanie, a czym innym odstrzał sanitarny dzików zarządzony w celu ich depopulacji w związku z zagrożeniem związanym z wirusem ASF, który jest śmiertelny dla trzody chlewnej. Poinformował również o planowanym wymogu bioasekuracji na terenie całego kraju. Henryk Kowalczyk stwierdził, że konieczne jest zlikwidowanie choroby ASF przy czynnym udziale myśliwych. Drugą ważną sprawą jest wypracowanie dobrego kompromisu dotyczącego nowelizacji Prawa łowieckiego, w którym będą uwzględnione prawa rolnika, myśliwego, leśnika i ekologa. Federację reprezentowała Barbara Jaworska.

18-21 stycznia odbyła się siódma edycja Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra-Premiery na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wzorem lat ubiegłych największą powierzchnię ekspozycyjną zajęły maszyny rolnicze, tj. traktory, kombajny, pługi, brony, sadzarki, siewniki, opryskiwacze oraz sprzęt wykorzystywany do transportu. W sumie rolnicy zobaczyli 500 marek maszyn rolniczych. Warto podkreślić, że Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych była patronem branżowym wydarzenia.

17 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami niektórych organizacji rolniczych, m.in. Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Ze strony resortu rolnictwa obecni byli: Grzegorz Wykowski, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRiRW, Zbigniew Abramowicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Adam Struziak, dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. Federację reprezentowali: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik i Barbara Jaworska. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z dzierżawą nieruchomości rolnych w kontekście wprowadzenia zmian w ustawach regulujących zagadnienia dzierżawy.

17 stycznia w gmachu resortu rolnictwa odbyło się spotkanie wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego i Ewy Markowskiej-Bzduchy, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW z przedstawicielami niektórych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe polskich rolników w COPA-COGECA i COPA-GEOPA. Celem spotkania było poinformowanie organizacji rolniczych, że od tego roku zmienia się sposób płatności składki narodowej, która uwidoczniona zostanie w najbliższym czasie w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Od tego roku 1 proc. składki narodowej pokrywać będą organizacje rolnicze z własnych środków finansowych, zaś 99 proc. składki pokrywana będzie ze środków resortu rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli: Leszek Dereziński, Mariusz Olejnik oraz Barbara Jaworska.

16 stycznia w biurze Federacji przy ulicy Hożej w Warszawie odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, składające się z dwóch części. Porządkiem obrad pierwszej części  były sprawy organizacyjne Federacji, zaś drugą część to spotkanie członków zarządu z zaproszonymi gośćmi: Krzysztofem Podhajskim, Adamem Tańskim, dr. Józefem Pyrgiesem i dr. Januszem Rowińskim nt. koncepcji krajowej polityki rolnej po 2020 r. Federacja została zaproszona do wzięcia udziału w konferencji rolniczej w Jasionce koło Rzeszowa ("Kraje Europy Środkowej w obliczu reformy WPR"). Kolejnym ważnym przedsięwzięciem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej jest  realizowany projekt badawczy "Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2020 i po 2020 roku", który zakończy się zorganizowaniem konferencji krajowej. Wydarzenie to odbędzie się w gmachu resortu rolnictwa na przełomie maja i czerwca. Federacja otrzymała zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu. W spotkaniu uczestniczyli: Romuald Jankowski, Mariusz Olejnik, Zygmunt Jodko, Huber Kulesza, Grzegorz Brodziak oraz Andrzej Okoniewski.

12 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca uwag do projektu ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych. Konferencję prowadzili: wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski oraz Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów MRiRW. Celem ustawy jest stworzenie możliwości prawnych, gwarantujących producentom rolnym częściową rekompensatę (do 70 proc.) z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku znacznego jej obniżenia lub w przypadku braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny. Rekompensata miałaby być wypłacana w przypadku: 1) obniżenia przychodu w gospodarstwie rolnym, prowadzącym chów lub hodowlę ryb lub dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30 proc. w stosunku do średniego rocznego przychodu z ostatnich trzech lat; 2) wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych; 3) w wyniku wprowadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych (np. ASF); 4) w wyniku spadku cen produktów rolnych; 5) embarga; 6) braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu; 7) uboju lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne. Do dysponowania środkami funduszy byłby upoważniony dyrektor generalny KOWR, który zapewniałby obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy i komisji zarządzających. Przedstawiciele poszczególnych organizacji rolniczych uzasadniali, że wprowadzanie takiego funduszu to kolejny podatek od działalności rolnika. Dlatego projekt został odrzucony. Federację reprezentowała Barbara Jaworska oraz dyrektor biura Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Aleksander Dargiewicz.

10 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 142). Projekt dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości. Federację reprezentowała Barbara Jaworska

9 stycznia sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. W trakcie tego posiedzenia przeprowadzono także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2145). Projekt przedstawił wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Federację reprezentowała Barbara Jaworska

9 stycznia w warszawskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym odbyło się spotkanie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dzierżawy nieruchomości rolnych oraz omówienie innych spraw nurtujących środowisko gospodarstw towarowych. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Waldemar Rolewski, członek zarządu Zygmunt Jodko, członek zarządu Hubert Kulesza oraz szefowa biura Barbara Jaworska.

9 stycznia w warszawskim Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym odbyło się spotkanie zarządu Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dzierżawy nieruchomości rolnych oraz omówienie innych spraw nurtujących środowisko gospodarstw towarowych. Ze strony Federacji w spotkaniu uczestniczyli: prezes Leszek Dereziński, wiceprezes Waldemar Rolewski, członek zarządu Zygmunt Jodko, członek zarządu Hubert Kulesza oraz szefowa biura Barbara Jaworska.

 


Archiwum

:: 2017 ::

:: 2016 ::

:: 2015 ::

:: 2014 ::

:: 2013 ::

:: 2012 ::

:: 2011 ::

:: 2010 ::

:: 2009 ::

:: 2008 ::

:: 2007 ::

:: 2006 ::

:: 2005 ::

:: 2004 ::